νέα_

 

 

Client: H ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Στην εκατοντάχρονη και πλέον πορεία της, έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες της χώρας στον τομέα των τροφίμων, με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε 42 χώρες του κόσμου. H Μινέρβα είναι μία ανθρωποκεντρική εταιρία δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη. Το τμήμα HR υλοποιεί σημαντικές δράσεις τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης όσο και πολιτικών αναγνώρισης και επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού της. 

 

Brief: To εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα «Roadmap to Managemenet» σχεδιάστηκε από την Minerva σε συνεργασία με το Harvard Publishing και απευθύνεται στους εργαζόμενους που κατατάσσονται στο mid-level του οργανισμού. Μας ζητήθηκε να λογοτυπήσουμε το «Roadmap to management» και να προσαρμόσουμε την εικαστική ταυτότητα που δημιουργήσαμε στο απαιτούμενο υλικό του σεμιναρίου, folder, banner, επιστολή.

 

Concept: Για τη λογοτύπηση του «Road Map to Management» δουλέψαμε με τα τυπογραφικά στοιχεία (fonts). Σύνθεση σχημάτων και διαφανειών δημιουργούν έναν γραφισμό στο γράμμα "Μ", ο οποίος λειτουργεί και ως σήμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ανεξάρτητα ως βασικό εικαστικό στις υπόλοιπες εφαρμογές.

 

We did: Λογοτύπηση του προγράμματος "Roadmap to Management, επιστολή προς τους συμμετέχοντες, Folder, Banner.