νέα_

 

 

Client: Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.),  ιδρύθηκε το 1998 για να καλύψει ένα μεγάλο κενÏŒ στην ανάπτυξη και εφαρμογή της επιστήμης του Μάρκετινγκ που χαρακτηρίζει ακÏŒμα και σήμερα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

 

Brief: Ως χορηγoί επικοινωνίας και εκδήλωσης αναλάβαμε να σχεδιάσουμε το νέο concept για τη δεύτερη διοργάνωση των Βραβείων «Made in Greece». Έπρεπε να διατηρήσουμε -σε γενικές γραμμές- τη χρωματική παλέτα της προηγούμενης διοργάνωσης και να παρουσιάσουμε με ιδιαίτερο τρÏŒπο τις κατηγορίες των βραβείων. Το νέο Concept εφαρμÏŒστηκε σε ÏŒλες τις ενέργειες επικοινωνίας, αλλά και σε ÏŒλο το απαιτούμενο υλικÏŒ για τη βραδιά της βράβευσης.

 

Concept: Το βασικÏŒ σύμβολο για τη φετινή διοργάνωση ήταν ένα δέντρο σχεδιασμένο με παρÏŒμοια γραφή αυτής του λογοτύπου. Το δέντρο συμβολίζει την παραγωγή, αλλά και τη «συνέχεια» της προηγούμενης διοργάνωσης. Οι καρποί του συμβολίζουν τις διάφορες κατηγορίες βραβείων. Οι γραμμές του λογοτύπου γίνονται «εύφορη γη» για το δεντράκι της παραγωγής. Κύριο χρÏŽμα το λαμπερÏŒ μπλε, το χρÏŽμα της Ελλάδας, υποστηρίζεται διακριτικά απÏŒ αποχρÏŽσεις του μπλε και του βεραμάν δημιουργÏŽντας παράλληλα το σημείο εστίασης στην σύνθεση . Η χρήση του λευκού αναδεικνύει την καθαρÏŒτητα του βασικού χρÏŽματος, του μπλε  δημιουργÏŽντας παράλληλα κάποιες ενδιαφέρουσες αντιφÏŒρμες στην τελική σύνθεση.

 

We did: ΣχεδιασμÏŒς νέου Concept, Καταχωρήσεις, ΕνημερωτικÏŒ έντυπο, Web Banner, Επιστολές, Leaflet, Γραφικά για FB, Γραφικά για mail (Countdown Timer), Βραβείο "Δίολκος", Προσκλήσεις, Τσάντα, ΣκηνικÏŒ εκδήλωσης, Banner εκδήλωσης (Rollup), ΠρÏŒγραμμα εκδήλωσης, Τιμητικοί τίτλοι, Template για παρουσιάσεις κ.α.