ευρωπαϊκά προγράμματα_

 

Client: Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Ένα από τα πιο σημαντικά και παραγωγικά κομμάτια δράσης της ΑΕΔΑ είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία αναφέρονται σε πολλούς τομείς, όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η καθαριότητα, το πράσινο, η ανακύκλωση και οι αστικές αναπλάσεις.

 

Brief: Το πρόγραμμα Villemizero αποτελεί μια καινοτόμα προσπάθεια καταγραφής και διερεύνησης των τοπικών συνθηκών σχετικά με την ποιότητα του αέρα και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μετακινήσεων σε επιλεγμένα αστικά κέντρα της Μεσογείου (Αθήνα, Ρώμη και Μάλαγα). Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας -με ιδιαίτερη έμφαση στις συνέπειες πάνω στην ποιότητα του αέρα και το κυκλοφοριακό- αποτελεί για την ΑΕΔΑ το πεδίο μελέτης και πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος στην Αθήνα. Μας ανατέθηκε να λογοτυπήσουμε το πρόγραμμα για την εφαρμογή του στην Ελλάδα αλλά και να σχεδιάσουμε το ενημερωτικό έντυπο της δράσης.

 

Concept: Η επιλογή της εικονογράφησης με στοιχεία συμβολισμού ενισχύει τα τρία μηνύματα που επιλέξαμε για να αναδείξουμε τη σημαντικότητα της οικολογικής μετακίνησης. Η χρωματική γκάμα κινήθηκε στο μπλε και το πράσινο και στις εναλλαγές του σκούρου και λευκού φόντου. Ο τρόπος "γραφής" που χρησιμοποιήθηκε στο λογότυπο που σχεδιάσαμε για την εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε και στα επιπλέον μηνύματα στο εσωτερικό του εντύπου («Το ποδήλατο αποτελεί ευχάριστο μέσο μεταφοράς», «Βοηθήστε στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης», «Λιγότερα αυτοκίνητα λιγότερη ρύπανση») αλλά και στο κεντρικό μήνυμα («Δώσε ζωή στην πόλη σου») ούτως ώστε να εμφανίζουν μία ενιαία ταυτότητα. Η μία όψη του -ανοιχτού- τετράπτυχου εντύπου έγινε Poster στο οποίο προβάλλονταν το κεντρικό μήνυμα.

 

We did: Λογοτύπηση του προγράμματος για την Ελλάδα, ενημερωτικό 4πτυχο έντυπο - poster.