ευρωπαϊκά προγράμματα_

 

Client: Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Ένα από τα πιο σημαντικά και παραγωγικά κομμάτια δράσης της ΑΕΔΑ είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία αναφέρονται σε πολλούς τομείς, όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η καθαριότητα, το πράσινο, η ανακύκλωση και οι αστικές αναπλάσεις.

 

Brief: Το Med.Archeo.Sites interreg III B ARCHIM ED είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα μελέτης και αξιοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων της περιοχής της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διάχυσης πληροφορίας που αφορούν σε συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους των πόλεων – εταίρων της Μεσογείου. Μέσω μίας ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας, με τη χρήση Γεωπληροφορικών Συστημάτων (GIS), προβάλλεται η πολιτιστική κληρονομιά των συμμετεχόντων χωρών (Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας). Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την ΑΕΔΑ, το Δήμο Γόρτυνας και την 6η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Πατρών του ΥΠ.ΠΟ. Στις δράσεις ευαισθητοποίησης και προβολής συνολικά για το πρόγραμμα περιλαμβάνονταν: η προβολή των αρχαιολογικών χώρων του προγράμματος σε τουριστικό επίπεδο με δημιουργία και έκδοση τουριστικών-πολιτιστικών οδηγών, η δημιουργία πολυμέσων (DVD), καθώς και η δημιουργία ενός ενιαίου δικτυακού αρχαιολογικού πάρκου για το κοινό. Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε τις ειδικές αυτές εκδόσεις οι οποίες αποτελούνταν από 6 τουριστικούς-πολιτιστικούς οδηγούς, DVD και ειδική θήκη.

 

Concept: Επιλέξαμε τη χρήση λιτών στοιχείων στο σχεδιασμό, τα οποία διακριτικά «αγκαλιάζουν» το πλούσιο φωτογραφικό υλικό των οδηγών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν προσδίδουν το απαιτούμενο κύρος. Τρία διαφορετικά μοτίβα σε τρεις χρωματικές επιλογές δημιουργούν ευδιάκριτα τις κατηγορίες-χώρες στις οποίες αναφέρονταν οι οδηγοί. Η ειδική θήκη η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για την τοποθέτηση των τουριστικών οδηγών και του DVD έγινε από ειδικό μεταλλικό ασημί χαρτί.

 

We did: Λογοτύπηση προγράμματος, 6 Τουριστικούς-πολιτιστικούς οδηγούς για περιοχές της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας, DVD με ηλεκτρονικό υλικό και ειδική θήκη.