ετήσιοι απολογισμοί_

 

Client: Η ΣελÏŒντα ιδρύθηκε το 1981 και αποτελεί σήμερα έναν απÏŒ τους κορυφαίους παραγωγούς και προμηθευτές τσιπούρας και λαβρακιού σε παγκÏŒσμια κλίμακα.

 

Brief: Mας ανατέθηκε να σχεδιάσουμε τον ΟικονομικÏŒ ΑπολογισμÏŒ για το έτος 2005 με παράλληλη παρουσίαση-αφιέρωμα στα 25 χρÏŒνια απÏŒ την ίδρυση της εταιρίας. Στη συγκεκριμένη έκδοση, μας ζητήθηκε να δÏŽσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ανθρÏŽπινο δυναμικÏŒ της εταιρίας. Ο εορτασμÏŒς των 25 χρÏŒνων απÏŒ την ίδρυση της εταιρίας ολοκληρÏŽθηκε με δεξίωση στο Μέγαρο Μουσικής. Η επετειακή αυτή έκδοση διανεμήθηκε και στους καλεσμένους της δεξίωσης.

 

Concept: Ο ΟικονομικÏŒς ΑπολογισμÏŒς των Ιχθυοτροφείων ΣελÏŒντα για το 2005 αποτέλεσε την επετειακή έκδοση των «25 χρονÏŽν ΣελÏŒντα». Σε αυτή την έκδοση η ΣελÏŒντα αποφάσισε να τιμήσει και να παρουσιάσει τους ανθρÏŽπους, που την στήριξαν ÏŒλα αυτά τα χρÏŒνια της ανάπτυξής της. Σε μια τέτοια έκδοση δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά (κοπτικά, θερμοτυπίες) τα οποία προσδίδουν ένα ιδιαίτερο κύρος στη συγκεκριμένη έκδοση. Το εξÏŽφυλλο σχεδιάστηκε σαν «φινιστρίνι μέσα στο χρÏŒνια που πέρασαν». Τα διάφορα έτη που υπάρχουν στο εξÏŽφυλλο και το οπισθÏŒφυλλο αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς στην πορεία της εταιρίας. Μέσα απÏŒ το φινιστρίνι βλέπουμε το «περιβάλλον» δραστηριοποίησης της ΣελÏŒντα, το βυθÏŒ με τα ψάρια. Στις σελίδες που ακολούθησαν παρουσιάστηκαν οι άνθρωποι που ÏŒλα αυτά τα χρÏŒνια στήριξαν την πορεία της καθÏŽς και τα τελευταία οικονομικά στοιχεία του έτους 2005.

 

We did: Λογοτύπηση των 25 χρÏŒνων ΣελÏŒντα, Ετήσιος ΟικονομικÏŒς ΑπολογισμÏŒς, προσκλήσεις και μενού δεξίωσης.