ενημερωτικό υλικό_

 

 

Client: O ΟργανισμÏŒς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

 

Brief: Η φωνητική Πύλη Υγείας και Δημοτικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων αποτελεί την πύλη εισÏŒδου των Αθηναίων στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η τηλεφωνική γραμμή «1515» λειτουργεί 24 ÏŽρες το 24ωρο και οι πολίτες μπορούν να «κλείσουν» Î® να ακυρÏŽσουν ραντεβού, να ενημερωθούν τηλεφωνικά για ÏŒλες τις παρεχÏŒμενες υπηρεσίες των ΔημοτικÏŽν Ιατρείων, χωρίς χρέωση, μειÏŽνοντας το χρÏŒνο αναμονής. Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε το λογÏŒτυπο της Γραμμής Υγείας για το ΔημÏŒτη «1515» και το έντυπο ενημέρωσης των πολιτÏŽν για τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

 

Concept: Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της φωνητικής Πύλης Υγείας έχει ως στÏŒχο να προσφέρει στο ΔημÏŒτη 1. Καλύτερη ποιÏŒτητα ζωής, 2. Ουσιαστική φροντίδα για ÏŒλους, 3. Συνοχή και αλληλεγγύη, 4. Εύκολη πρÏŒσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Οι 4 αυτοί στÏŒχοι αποτυπÏŽθηκαν σχεδιαστικά στο λογÏŒτυπο με τέσσερα χρÏŽματα, το πράσινο, το μπλε, το κÏŒκκινο, και το πορτοκαλί. Δύο χέρια «αγκαλιάζουν» το τετραψήφιο νούμερο «1515» παραπέμποντας στο συμβολισμÏŒ της φροντίδας της υγείας. Για το «1515», έχει επιλεγεί μία ευανάγνωστη ισÏŒπαχη bold γραμματοσειρά. Η χρωματική αυτή ταυτÏŒτητα διατηρήθηκε και στο 4πτυχο ενημερωτικÏŒ έντυπο-poster .

 

We did: ΛογÏŒτυπο "Φωνητικής Πύλης 1515", 4πτυχο έντυπο-poster