εκδηλώσεις_

 

Client: Βασίλης και Γιάννης Στεφανής

Ιδρυτές και κύριοι μέτοχοι των Ιχθυοτροφείων Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε. 

 

Brief: Οι απόφοιτοι των «Εκπαιδευτηρίων Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος», συναντήθηκαν 50 χρόνια μετά. Αναλάβαμε να σχεδιάσουμε αυτή την ιδιαίτερη πρόσκληση χρησιμοποιώντας στοιχεία και αναμνήσεις του παρελθόντος. Σαν να μην άλλαξε τίποτα!

 

Concept: Ο φάκελος, ένα παλιό μπλε τετράδιο όπως το κλασικό «Διεθνές». Στην ετικέτα του γράφει το όνομα του σχολείου και το όνομα του καλεσμένου «μαθητή». Μέσα στο φάκελο-τετράδιο μία ιδιαίτερη ανάμνηση. Η μαθητική εφημερίδα «μαθητικοί ορίζοντες». Στο εξώφυλλο της εφημερίδας έχει λογοτυπηθεί το «50 χρόνια μετά». Στις «νέες» σελίδες τις εφημερίδας η πρόσκληση για το reunion και κάποιες ακόμη στήλες, μικρές αναμνήσεις της τελευταίας έκδοσης. 

 

We did: Λογοτύπηση του «50 χρόνια μετά», πρόσκληση και φάκελος.