εταιρική ταυτότητα_

 

Client: Ο Δήμος Αθηναίων.

 

Brief: Η εταιρία ειδικού σκοπού «ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε»., είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιÏŽν που αποβλέπουν στην οικιστική και περιβαλλοντική ανάπλαση και αναβάθμιση της ποιÏŒτητας ζωής, καθÏŽς και στην προÏŽθηση της οικονομικής, αθλητικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των περιοχÏŽν ÏŒπου βρίσκεται το γήπεδο του ΠαναθηναÏŠκού στην ΛεωφÏŒρο Αλεξάνδρας και της περιοχής του Βοτανικού που επρÏŒκειτο να κατασκευαστεί το νέο γήπεδο του ΠαναθηναÏŠκού. Αναλάβαμε να σχεδιάσουμε το λογÏŒτυπο και την εταιρική ταυτÏŒτητα της εταιρίας Διπλή Ανάπλαση Α.Ε., το εταιρικÏŒ προφίλ και γενικÏŒτερα το υλικÏŒ προβολής του Έργου.

 

Concept: Συμβολίσαμε τη διπλή αυτή ανάπλαση με ένα λουλούδι. Η ρίζα του βρίσκεται στο πράσινο χρÏŽμα, το νέο γήπεδο στο ΒοτανικÏŒ, συμβολίζεται με τη διαγράμμιση που υπάρχει στο κέντρο του γηπέδου. Το λουλούδι ανθίζει στο πορτοκαλί χρÏŽμα, ο νέος χÏŽρος πρασίνου που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στο χÏŽρο που βρίσκεται το παλιÏŒ γήπεδο στη Λ. Αλεξάνδρας. Το τρίτο μπλε χρÏŽμα τονίζει τη λέξη «διπλή» για να τονίσει επίσης και το μέγεθος του έργου αυτής της εταιρείας ειδικού σκοπού. Η χρωματική αυτή ταυτÏŒτητα εφαρμÏŒστηκε σε ÏŒλες τις εφαρμογές προβολής και επικοινωνίας της δραστηριÏŒτητας της εταιρίας.

 

We did: ΛογÏŒτυπο, εταιρική ταυτÏŒτητα, ΕταιρικÏŒ προφίλ, Μακέτα Βοτανικού (αρχιτεκτονική), Folder, DVD παρουσίασης έργου, ταινία παρουσίασης έργου, ενημερωτικÏŒ έντυπο για τα Naming Rights, banner, poster.