θεατρικές παραστάσεις_

 

Client: Ο καλλιτεχνικÏŒς οργανισμÏŒς «Θεατρική Διαδρομή», του οποίου η κύρια δραστηριÏŒτητα είναι η παραγωγή θεατρικÏŽν παραστάσεων. Στη «Θεατρική Διαδρομή» ανήκει και το Θέατρο Βασιλάκου. 

 

Brief: Η «Θεατρική Διαδρομή» μας ανέθεσε να σχεδιάσουμε ÏŒλο το υλικÏŒ προβολής της θερινής περιοδείας για το έργο «Ειρήνη» του Αριστοφάνη. Η σκηνοθετική ματιά -την οποία έπρεπε να αποτυπÏŽσουμε- «Î­βλεπε» μία απÏŒδοση του κλασικού έργου του Αριστοφάνη σε μία σύγχρονη εκδοχή του, τοποθετÏŽντας το στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης.

 

Concept: Εμπνεύστηκαμε απÏŒ τα κουστούμια των ηθοποιÏŽν, κυρίως των πρωταγωνιστÏŽν και επιλέξαμε την χρωματική παλέτα βάσει της οποίας κινηθήκαμε. Η σκηνοθετική προσέγγιση μας έδωσε ιδέες, τις οποίες  προτείναμε στη φωτογράφιση των ηθοποιÏŽν που έγινε για το υλικÏŒ προβολής και επικοινωνίας της παράστασης. Το στιλιζαρισμένο περιστέρι λειτουργεί ως ταυτÏŒτητα του έργου μαζί με το ÏŒνομα «Ειρήνη» της παράστασης. Στο εξÏŽφυλλο του προγράμματος το περιστέρι «καδράρει» μέρος του σκηνικού δημιουργÏŽντας ένα πολύ ενδιαφέρον εικαστικÏŒ σύμβολο για την παράσταση. Το εξÏŽφυλλο του προγράμματος ολοκληρÏŽνει η εικονογράφηση του πρωταγωνιστή Πέτρου Φιλιππίδη. Η επιπλέον ιδιαιτερÏŒτητα που υπάρχει στο πολυσέλιδο έντυπο του προγράμματος είναι το animation στις δεξιές σελίδες. Κάτω δεξιά υπάρχει ο πρωταγωνιστής σε διαφορετική στάση κίνησης. Ένα γρήγορο ξεφύλλισμα του προγράμματος δίνει την εντύπωση ÏŒτι ο πρωταγωνιστής τρέχει ÏŒπως θα γίνονταν σε μία λήψη βίντεο. Κυρίαρχες σε ÏŒλες τις εφαρμογές, είναι οι φωτογραφίες των ηθοποιÏŽν για αυτÏŒ και η επιλογή μας ήταν να μη χρησιμοποιήσουμε έντονα και «βαριά» φÏŒντα. ΣτÏŒχος μας ήταν να αποδÏŽσουμε σε ÏŒλο το υλικÏŒ προβολής την πρωτÏŒτυπη σκηνοθετική ματιά σε ένα κλασικÏŒ έργο.

 

We did: Λογοτύπηση του τίτλου της παράστασης, εισιτήρια, πρÏŒγραμμα, web banner, καταχωρήσεις, Poster περιοδείας, Banner εξωτερικού χÏŽρου, φορτηγά περιοδείας, τηλεοπτικÏŒ τρέιλερ.