ηλεκτρονική επικοινωνία_

 

Client: Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υ.Π.Υ.)

 

Brief: Αποστολή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής είναι η αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στην χώρα, σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής μας ανέθεσε τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας της οποίας οι επισκέπτες θα αντιλαμβάνονται με τη πρώτη ματιά, το τομέα δράσης της Υπηρεσίας και το σημαντικό της έργο.

 

Concept: Βασικός μας στόχος στο σχεδιασμό, ήταν να δώσουμε με την «δύναμη της εικόνας» τον τομέα δράσης της υπηρεσίας. Επιλέξαμε φωτογραφίες ανθρώπων να εναλλάσσονται στο κεντρικό banner της ιστοσελίδας με κοντινό πλάνο στα μάτια, το  "Παράθυρο της ψυχής». Σχεδιάσαμε μια ιστοσελίδα με φιλικό περιβάλλον για το χρήστη, με εύκολη πλοήγηση, με χρώματα που παραπέμπουν σε δημόσιο φορέα, αλλά και στοιχεία που προκαλούν θετικά συναισθήματα.

 

We did: Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας