ετήσιοι απολογισμοί_

 

Client: Η Nexans ΕΛΛΑΣ κατασκευάζει καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα από το 1974 και ανήκει στον όμιλο Nexans (πρώην Alcatel) με έδρα τη Γαλλία.

 

Brief: Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε το έντυπο του Οικονομικού Απολογισμού και του Απολογισμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) για το έτος 2012. 

 

Concept: Σχεδιάσαμε ένα έντυπο δύο "όψεων" παρουσιάζοντας σε μία λιτή σύνθεση το βασικό προϊόν της εταιρίας, τα καλώδια. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου εντύπου είναι ότι έχει δύο εξώφυλλα, μπορεί να διαβαστεί είτε από την μία είτε από την άλλη πλευρά. Η μία όψη αφορά τον Οικονομικό Απολογισμό, ενώ η δεύτερη τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).  Το ίδιο ουσιαστικά εξώφυλλο (του Οικονομικού Απολογισμού) παρουσιάζεται με μία συμβολική χρωματική απεικόνιση της Κοινωνικής Ευθύνης (μπλε και πράσινο καλώδιο) στην δεύτερη όψη του εντύπου και λειτουργεί ως μία «λογική συνέχεια» της δραστηριότητας της εταιρίας. Ο ίδιος χρωματικός συμβολισμός χρησιμοποιήθηκε και στο εσωτερικό του εντύπου.

 

We did: Έντυπο Οικονομικού Απολογισμού και Απολογισμού ΕΚΕ σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά.