εκδηλώσεις_

 

Client: Tο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Brief: Η παρούσα δυσμενής οικονομική συγκυρία δημιουργεί αυξημένη ανησυχία σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες για την ένταση των διακρίσεων στην Ευρώπη. Δεδομένης της βαθιάς οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα μας, το θέμα των διακρίσεων φαίνεται να αποτελεί ήσσονος σημασίας ειδικά στον χώρο εργασίας. Η ανάδειξη του θέματος των διακρίσεων στοχεύει στην κατανόηση και αντιμετώπιση του. Μία σειρά ημερίδων πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με τίτλο: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα». Στόχος των ημερίδων αυτών είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων για το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε όλο το απαιτούμενο επικοινωνιακό υλικό των ημερίδων αυτών.

 

Concept: Στόχος μας ήταν να παρουσιάσουμε το θέμα των διακρίσεων εύστοχα χωρίς «πολλά λόγια». Για να το επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιήσαμε την τεχνική της οφθαλμαπάτης. Δύο ακριβώς ίδιοι κύκλοι μπορεί να φαίνονται διαφορετικοί αν αλλάξεις το μέγεθος των μικρότερων που τους περιβάλλουν. Το μήνυμα εξηγεί την οφθαλμαπάτη «Φαίνονται διαφορετικοί δεν είναι... αυτό που αλλάζει είναι το περιβάλλον τους». Η λιτή χρωματική γκάμα ενισχύει την «ανάγνωση» του μηνύματος. Κινείται σε γκρι ανοιχτούς και σκούρους τόνους τονίζοντας με κίτρινο χρώμα τα σημεία που θέλουμε να επιτύχουμε μία άμεση ανάγνωση του μηνύματος.

 

We did: Λογοτύπηση δράσης, Ενημερωτικό έντυπο, Press Kit (Folder, DVD, μπλοκ σημειώσεων στυλό), Banner, Πανό για το panel των ομιλητών, Σηματοδότηση και ονόματα έργων έκθεσης και Bazar, Poster, Ηλεκτρονική πρόσκληση με animation.