ηλεκτρονική επικοινωνία_

 

 

Client: Η Hellenic Food Trade Ε.Π.Ε.

 

Brief: H Hellenic Food Trade δραστηριοποιείται στην εξαγωγή, αντιπροσωπεία, διάθεση, διακίνηση και προÏŽθηση προÏŠÏŒντων μεσογειακής διατροφής στο εξωτερικÏŒ. Συνεργάζεται με Έλληνες παραγωγούς και τους στηρίζει με σκοπÏŒ να διεισδύσουν σε στοχευμένες ξένες αγορές. Mας ζητήθηκε να προτείνουμε το ÏŒνομα της εταιρίας, να σχεδιάσουμε την εταιρική της ταυτÏŒτητα και την ιστοσελίδα της σε 7 γλÏŽσσες. O στÏŒχος ήταν να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με χονδρέμπορους, δίκτυα διανομής για είδη διατροφής και μικρÏŒτερες εμπορικές επιχειρήσεις με προÏŠÏŒντα μεσογειακής διατροφής.

 

Concept: ΣτÏŒχος μας ήταν να συμβολίσουμε την ελληνική γη και παραγωγή με χρÏŽματα και στυλιζαρισμές φÏŒρμες οι οποίες παραπέμπουν σε αυτή. Λιτές και ξεκάθαρες φÏŒρμες δημιουργούν την ταυτÏŒτητα της εταιρίας. ΤÏŒσο στη λογοτύπηση του ονÏŒματος ÏŒσο και στον σχεδιασμÏŒ γενικÏŒτερα της ιστοσελίδας ακολουθήθηκε η ίδια προσέγγιση. Το tag line που προτάθηκε υποστηρίζει την δραστηριÏŒτητα της εταιρίας «ΑπÏŒ τους Έλληνες παραγωγούς στις αγορές του κÏŒσμου».

 

We did: Ονοματοδοσία, σήμα-λογÏŒτυπο και εφαρμογές, σχεδιασμÏŒς και υλοποίηση ιστοσελίδας σε 7 γλÏŽσσες