εκδόσεις_

 

Client: Tο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Brief: To Υπουργείο αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σχεδιάζει και υλοποιεί νέα προγράμματα κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και απασχόλησης, για την αντιμετώπιση της ανεργίας που πλήττει την ελληνική κοινωνία και κυρίως τη νεολαία. 

Για την παρουσίαση των συγκεκριμένων προγραμμάτων αποφασίστηκε η δημιουργία ενημερωτικής περιοδικής έκδοσης. Μας ανατέθηκε να προτείνουμε το όνομα, να λογοτυπήσουμε και να σχεδιάσουμε τη συγκεκριμένη έκδοση. Η έκδοση έπρεπε να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να παρουσιάζει με σαφή διαχωρισμό τα προγράμματα που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων.

 

Concept: Λιτός σχεδιασμός με ιδιαίτερη έμφαση στα τυπογραφικά στοιχεία, χωρίς έντονα φόντα και κυρίαρχο το ανθρώπινο στοιχείο. Τα προγράμματα χωρίζονται σε 3 ενότητες. Η χρωματική ταυτότητα της κάθε ενότητας δημιουργεί έναν ευδιάκριτο διαχωρισμό των προγραμμάτων τα οποία καλύπτουν διάφορες ομάδες κοινού.

 

We did: Ονοματοδοσία, λογοτύπηση, σχεδιασμός και εκτύπωση περιοδικής έκδοσης.