ενημερωτικό υλικό_

 

Client: O ΟργανισμÏŒς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο ΦυσικοθεραπευτÏŽν.

 

Brief: Μας ανατέθηκε να σχεδιάσουμε το ενημερωτικÏŒ υλικÏŒ της δράσης που πραγματοποιήθηκε στη πλατεία Συντάγματος, για τον εορτασμÏŒ της ΠαγκÏŒσμιας ημέρας Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα. ΣτÏŒχος ήταν να αναδείξουμε -δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμÏŒ- τη συμπλήρωση των 60 χρÏŒνων Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα. Παράλληλα μας ζητήθηκε να γίνει εφαρμογή του concept και στα μικρά περίπτερα που στήθηκαν στην πλατεία.

 

Concept: Επικεντρωθήκαμε στη λογοτύπηση του εορτασμού των «60 χρονÏŽν Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα». Το νούμερο 60 κυριαρχεί στο concept τÏŒσο χρωματικά ÏŒσο και σχεδιαστικά. Το γυμνÏŒ σÏŽμα σε γκρι τÏŒνους με τον συμβολισμÏŒ του πÏŒνου με κÏŒκκινο χρÏŽμα, «περιγράφει» τον τομέα της φυσικοθεραπείας. Το νούμερο στην πλάτη του «ασθενή» δημιουργεί το οπτικÏŒ αποτέλεσμα μιας  «φανέλας με το νούμερο 60»  και παραπέμπει σε αθλητές οι οποίοι έχουν και τους περισσÏŒτερους τραυματισμούς.

 

We did: ΛογÏŒτυπο «60 χρÏŒνια Φυσικοθεραπεία στην Ελλάδα», ενημερωτικÏŒ φυλλάδιο, poster, banner, mini kiosk διανομής ενημερωτικού υλικού.