ευρωπαϊκά προγράμματα_

 

Client: Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Ένα από τα πιο σημαντικά και παραγωγικά κομμάτια δράσης της ΑΕΔΑ είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία αναφέρονται σε πολλούς τομείς, όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η καθαριότητα, το πράσινο, η ανακύκλωση και οι αστικές αναπλάσεις.

 

Brief: Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SYNTHESIS αφορά στην κοινωνική πολιτική ενσωμάτωσης των ασθενέστερων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ της δημόσιας διοίκησης και μη κυβερνητικών οργανισμών. Στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώθηκε συνέδριο στην Αθήνα με θέμα «ο σύγχρονος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας και η σχέση της με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό». Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε το λογότυπο του προγράμματος για την πόλη της Αθήνας, το ενημερωτικό υλικό καθώς και το υλικό προβολής του συνεδρίου. Έπρεπε να αποτυπωθεί διακριτικά το ανθρώπινο στοιχείο δημιουργώντας μία αναγνωρίσιμη χρωματική παλέτα.

 

Concept: Λιτός σχεδιασμός χωρίς γραφικά και φωτογραφίες. Η χρωματική παλέτα του λογοτύπου κυριαρχεί σε όλες τις εφαρμογές. Τα στιλιζαρισμένα ανθρωπάκια -μέρος του λογοτύπου-τα οποία εμφανίζονται διακριτικά σε όλες τις εφαρμογές του υλικού του συνεδρίου επικοινωνούν την νέα ταυτότητα που σχεδιάσαμε για το «Synthesis in Athens».

 

We did: Λογοτύπηση του έργου «Synthesis in Athens», προσκλήσεις, ενημερωτικό έντυπο (3πτυχο), Banner, Poster, Press Kit.